Europees Parlement 4 juni 2009

Opmerking: Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon kreeg Nederland er een zetel bij in het Europees Parlement. Op grond van de verkiezingsuitslag van 4 juni 2009 werd deze zetel op 14 december 2011 toegekend aan de PVV (Partij voor de Vrijheid). De databank toont de uitslag van 2009. Het proces-verbaal van beide uitslagen is gezamenlijk te downloaden onder het menu.

Uitslag

Nederland

 • 12.445.497 kiesgerechtigden
 • 4.573.743 (36,75%) opkomst
 • 10.013 (0,22%) blanco stemmen
 • 9.866 (0,22%) ongeldige stemmen
 • 4.553.864 geldige stemmen

CDA

20,05%
 • 913.233 stemmen
 • 5 zetels

PVV

16,97%
 • 772.746 stemmen
 • 4 zetels

PvdA

12,05%
 • 548.691 stemmen
 • 3 zetels

VVD

11,39%
 • 518.643 stemmen
 • 3 zetels

D66

11,32%
 • 515.422 stemmen
 • 3 zetels

GL

8,87%
 • 404.020 stemmen
 • 3 zetels

Socialistische Partij

7,1%
 • 323.269 stemmen
 • 2 zetels

CU_SGP

6,82%
 • 310.540 stemmen
 • 2 zetels

PvdD

3,46%
 • 157.735 stemmen

Europese Klokkenluiders Partij

0,47%
 • 21.448 stemmen

Newropeans

0,44%
 • 19.840 stemmen

Libertas

0,32%
 • 14.612 stemmen

Liberaal Democratische Partij

0,24%
 • 10.757 stemmen

De Groenen

0,19%
 • 8.517 stemmen

Solidara

0,17%
 • 7.533 stemmen

Europa Voordelig! & Duurzaam

0,1%
 • 4.431 stemmen

Partij voor Europese Politiek

0,05%
 • 2.427 stemmen