Partij

Ouderen Unie 55+

Laatste verkiezing:
3 mei 1994
Eerste verkiezing:
3 mei 1994
Bekijk profiel bij Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen →