Partij

Katholiek Democratische Partij

Laatste verkiezing:
26 mei 1937
Eerste verkiezing:
17 april 1935