Partij

Evangelische Volkspartij (EVP)

Laatste verkiezing:
18 maart 1987
Eerste verkiezing:
18 maart 1987
Bekijk profiel bij Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen →