Partij

Algemeen Nederlandse Fascistenbond

Laatste verkiezing:
26 april 1933
Eerste verkiezing:
26 april 1933
Bekijk profiel bij Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen →